1. 1.
  Bilindiği gibi Araplar Cengiz Hanın Müslüman olması için çok uğraştılar.
  Cengiz han Müslüman olsaydı koca Orta Asya kısa sürede Müslüman olacaktı.

  Bu nedenle Cengiz hanı islama davet için giden Araplar ile Cengiz Han'ın otağında şöyle bir konuşma geçer:
  -Hanlar Hanı Cengiz Han, sizi islama davet için geldik.
  -islam dediğiniz nedir?
  -Yüce peygamberimiz Muhammed Mustafa aracılığıyla tüm insanlara tebliğ edilen dindir.
  -Peygamber dediğiniz nedir?
  -Yerlerin göklerin yaratıcısının yer yüzündeki seçilmiş temsilcisi.
  -Olabilir.
  "Tengri'nin buradaki temsilcisi de benim".
  -Ama size bir kitap indirilmedi.
  Peygamberimize Kur'an indirildi.
  -Kitabınızda ne yazıyor özetle?
  Araplar ihlas suresini okurlar.
  Cengiz han, surenin Türkçeye çevirisini ister.
  -"De ki: O Allah, birdir.
  Allah, hiç bir şeye muhtaç değildir, her şey O'na muhtaçtır.
  O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
  Ve hiçbir şey O'nun dengi değildir."

  Bunun üzerine Cengiz han bir kahkaha atar ve şöyle der:
  -Siz bunları daha yeni mi öğreniyorsunuz?
  Biz bin yıldan beri bilir ve uygularız.
  Buyurun gidebilirsiniz!

  MÖ.800. FATiHA SURESi. ÖN TÜRKÇE (Ahit Affı).
  AYAĞ ULUĞ ve iÇÜ-APA ADI iLE
  Ayağ uluğ ve ılığ olarak
  Yargı günü iyesi ve
  Alkuların Ök'ü olan
  içü Apaya bükem !
  Yükündüğümüz yalnız sensin,
  Omug ettiğimiz,yalnız sensin,
  Bizi,senin öfkene uğrayanların değil,
  Yoldan çıkmış olanların değil,
  Senin ınançıvın olanların yoluna,
  Doğru yola uduzla.

  "YÜKÜNÜRÜM TAN'RIMA,NE MUTLU TÜRKÜM".
  Ulu Kağan.

  "iLLALLAH" (Allah Bir) Sözcüğünü Birine tepki verirken Neden?.
  iki yakamızı parmaklarımızla silkeleyip, öfkeyle söyleriz?.

  Çocuk eğitimimizde çocuğumuza "Türk"müsün ,Gavurmusun" sözcüklerinde
  Türkün Dinimizin/inancımızın/Kültürümüzün adı olduğunun kaç kişi farkında.

  Ulu Kağan "Ne Mutlu Türküm" diyerek,Arap ve Fars Kültürünü/Din,Dinlenme anlayışını ve yaşayışını kabul etmemiştir.

  Ulu Önder Oğuz Oğulları Şiirinde "Türk bir milletin adı değil,Tüm insanların 'Bir'liğidir." Bu mısrada Türk Sözcüğünün Dinimizin, Yaşayışımızın, Kültürümüzün ismi olduğunu vurgulamıştır.
  2 ... bay efendi