1. 1.
    Cengiz han zaferi ile sonuçlanmıştır. Şehirdeki oğuz türkleri sonuna kadar direnmekten yana iken kıpçak türkleri ise şehri teslim etmekten yana idi. Oğuzlar sonuna kadar direnirken kıpçak komutanları da moğolların tarafına geçmiş, böylece buhara cengiz han tarafından zaptedilmiştir.

    Savaş sonunda cengiz han "bir kez ihanet eden her zaman ihanet eder" mantığı ile ihanet eden kıpçak komutan ve askerlerini kılıçtan geçirmiştir.
    ... sacma sapan konusan adam