1. 1.
  müta:kip, a uzatılacak.

  takip eden süreç demektir.

  takip, arapça "akaba" (izledi) ediminin taf'il vezninde masdarıdır.

  mütakip, takip denilmemelidir.

  izleme, izleyiş, iz tutma, iz sürme denilmelidir.
  -1 ... alpertunna
 2. 1.
  Öğlen namazını müteakiben.
  1 ... kalahari 1
 3. 2.
  Pek de klişe olmayan cenaze anonsudur. Genellikle "müteakip" kelimesi kullanılır.
  ... invader23