1. ?.
  ilk sunduğu değişiklik: kimlikte isteyenler cinsiyetini gay, lez yapabilsin!
  ... mystique
 2. 0.
  milletvekili seçilebilmek için hangi özelliklere sahip olmak gerekir

  milletvekili seçilme yeterliliği anayasanın 76’ncı maddesinde düzenlenmiştir
  1. türk vatandaşlığı anayasanın 76’ncı maddesi, “otuz yaşını dolduran her türk vatandaşı milletvekili seçilebilir
  2. yaş anayasanın 76’ncı maddesi, seçilebilme yeterliliği için 25 yaşını doldurmuş olmayı aramaktadır.
  3. öğrenim 1982 anayasası “en az ilkokul mezunu olma” şartını getirmiştir
  4. askerlik 1982 anayasasının öngördüğü bir şartta “askerlik hizmetini” yapmış olmaktır
  ancak bu şartlara haiz olsalar dahi milletvekilleri adayları belirli bir suçtan hüküm giymemiş,kamu hizmetlerinden yoksun bırakılma cezası almamış olmaları gerekmektedir.

  milletvekilliği seçilme yeterliliği:

  türk vatandaşı olmak: çifte vatandaşlık milletvekili seçilmeye engel değildir.

  25 yaşını doldurmuş olmak: 13.10.2006 tarihindeki anayasa değişikliği ile seçilme yaşı 30'dan 25'e indirilmiştir.

  en az ilkokul mezunu olmak

  kısıtlı olmamak: türk medeni kanunu'na göre kısıtlama, akıl hastalığı, savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı durumlarında reşit kişilerin fiil ehliyetlerinin mahkeme tarafından sınırlandırılması veya tamamen kaldırılmasıdır.

  toplam bir yıldan fazla hapis cezasına hüküm giymiş olmamak: taksirli suçlardan bir yıldan fazla da hüküm giymiş ise kişi milletvekili olabilir.

  ağır hapis cezasına hüküm giymiş olmamak: süresi ne olursa olsun ağır hapis cezası alanlar mil*letvekili olamazlar.

  yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olmamak: zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi suçlar yüz kızartıcı suçlardır.

  askerlik hizmetini yapmış olmak: askerlikten muaf olanlar milletvekili olabilir. ancak yükümlü olup hangi gerekçe ile olursa olsun askerlik yapmayanlar milletvekili olamaz.

  belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak: kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve benzeri eylemleri tahrik ve teşvikten dolayı hüküm giymiş olanlar affa uğrasalar bile milletvekili olamazlar.

  bunları göz önüne alırsak hiç bir engel yoktur,dünyada her şey mümkün neden olmasın.
  ... sakin zeytin