1. 1.
    4 aralık 2012 günü KEGM-7 botu ile olumsuz hava koşullarında, izinli olduğu halde kurtarma görevine gönderilmiştir. Botun sürüklenip kayalıklara çarpması ve akabinde parçalanması sonucu hırçın karadeniz'in sularında hayatını kaybetmiştir. ilgili bakanlık sorumlu genel müdür hakkında bilirkişi raporuna rağmen soruşturma izni vermemiştir.
    ... fistandantilus