1. 1.
    Ummetin bilmedigi gerçeklerden birisidir.

    Selam ve duvaa ile.
    ... templier