1. 1.
    me-failin diye duymuşluğum var.
    ... dergah sovalyeleri