1. 1.
  bu tarz yerlere giren kişileri gözlemlediğim kadarı ile hepsi de çıkar amaçlı giriyor.
  hergün içen bir adamın bile çıkarı gereği, işi yürüsün diye cemaat-tarikatlere takıldığını görmüştüm.

  masonluktan farkı ne amk?
  10 -2 ... ekonovich
 2. 2.
  cemaat tarikat falan bunlar hikaye; inşaat, menfaat, ihale şahane.
  9 -2 ... amor a la mexicana
 3. 3.
  *"Allah ümmetimi dalalette birleştirmez
  (dalalette birleşmelerine izin vermez). Allah’ın
  (yardım)eli cemaatin üzerindedir. Cemaatten
  ayrılan ateşe ayrılmış olur.” (Tirmizî, Fiten, 7).

  *“Cemaatten bir karış kadar ayrılan kimse
  islam’ın boyunduruğunu boynundan çıkarmış
  olur.” (Tirmizî, Emsal, 3).

  cemaatler ve tarikatler ilim yuvalarıdır ve insanlar birarada oldukça ayaklarının kaymaları zorlaşır. kendimde tecrübe ettim ne yazık ki. daha hadisler bunlarla alakalı. ama bunlardan önce kardeşlerim internet ortamındayız diye birbirimize hakaret etmemiz gerekmiyor, lütfen.

  49. Sure ( Hucurât Suresi ) , 11. Ayet
  Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya
  almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler.
  Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın . Belki
  onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi
  karalamayın , birbirinizi ( kötü ) lakaplarla
  çağırmayın . imandan sonra fasıklık ne kötü bir
  namdır! Kim de tövbe etmezse , işte onlar
  zâlimlerin ta kendileridir .
  3 -3 ... kurmay albay
 4. 4.
  tarikatlar cemaatler bunlar insanları din altında kullanmaktan başka birşey değil.

  din ibadet seninle seni yaradanın arasında olmalıdır.
  4 -2 ... kaanayhan
 5. 5.
  Çıkar amacı gütmeyen takriben %1'lik kısmı da bir mürşid-i kamilin eteğine sığınınca daha kolay cennete gireceğine inanır.
  1 -1 ... cold man
 6. 6.
  masonluktan farkı ne?

  1 - Masonluk gibi kandırmacalı ve yönlendirmeceli bir üyelik standartları yoktur.
  2 - En âli millet olarak yahudi milletini değil, millet-i islam'ı görürler.
  3 - Amaçları allaha yaklaştırmaktır, yahudiye taşeron bulmak değil.
  4 - Herkes astları, üstlerini bilir. masonlarda kimse astını üstünü pek bilmez.
  5 - arada çıkar ilişkisi olmaz, lakin ticaret, evlilik, arkadaşlık gibi insani ilişkilerde insanlar birbirine yaklaşır.
  6 - insanlar topluca ibadet edebilmekte, böylece ibadetlerini daha rahat yapabilmektedir.
  7 - Cemaatlere en fakir kişiler bile girip intisap edilmek, hoş karşılanmaktadır; masonlarda ise zengin olmayan veya siyasette yükselme ihtimali bulunmayan birini hayatta masonluğa almazlar.
  8 - Dini ilimleri en iyi şekilde öğrenip, en güzel ahlaka sahip olmak amacıyla işleyen kurumlardır tarikatlar. Masonluk ise insanların siyasette veya ticarette yükselmek amacıyla girdikleri kurumlardır.

  Bu kadar cevap siz nâdanlara yeter inşaallah.
  -5 ... susanadamgibbs
 7. 7.
  Dinin şahsi mânâda yaşanması, "Allah ile kul arasına kimse giremez." Meselesinin suistimali ile oluşturulan ahir zamanın dehşetli hurafesini mağlup etmek ve günahlarından muhafaza olmak için yapılan yöneliş.

  islam, bazı zevatın telakki ettiği gibi şahısların kendi evlerinde yaşayıp dışarıda tek kelâm etmemesi hurafesini hakikat saydıkları gibi şahıs ve münzevi bir din değildir.

  islam, bütünüyle bir yaşam biçimidir. Tamamen cemaat maksatlıdır. Bundandır ki cemaat* hâlinde yapılan ibadetler ve hayırlar hem Nefse hem de ortaya çıkabilecek dinsiz cereyana karşı koymak noktasında daha kesin ve safi neticeler verir.

  Bundandır ki cemaat hâlinde yapılan ibadetler Ferdi yapılan ibadetlerden daha evla ve sevaplıdır.

  Çünkü kendini cehennem ateşinden muhafaza ettiğin gibi bir başka kardeşini de bu elim azaba düçar olmaktan muhafaza etmiş oluyor ve Allah'ın rızasını kazanma noktasında mertebe katetmiş oluyorsun allahaulem.

  "Din, kul ile Allah atasındadır." Minvalinde konuşan müslümanların ekserisinin ahvaline bakılırsa islamı ne derece yaşadıkları görülebilir.

  çoğu; sefahat ehli, Kamal atatürk'e muhabbet besleyen, islam ile arasına mesafe koymuş ve üzülerek söylemek gerekir ki maalesef kur'an-ı Kerim'i okumaktan bile bihaber zevattan müteşekkildir.
  1 -2 ... lightsaber
 8. 8.
  Allah ile arasına, bir kişiyi, olguyu, ideolojiyi sokmadan, allah' a ulaşamayacağını düşünen, guçsüz insanlara mahsus bir amaçtır.
  Bedenin en önemli organı olan beynini, deryalar kadar kitabı, ilimi, bilimi, sanatı, kendi kimliğini ve kişiliğini küçümseyip, yetersiz hissederek, maneviyatı, kendi yüreği ve karekteri dışında arayanların başvurduğudur...
  Maneviyata ulaşmak, iyi ve doğru insan olarak hem yaradana hem evrene yakışır insanlar olmak için, ihtiyacınız olan tek şey, beyniniz, algınız, kişiliğiniz kısacası kendinizsiniz...
  Cemaate, tarikata, şeyhe, şıha tutsak olarak yaşamak, onların öngördüğü doğruları yaşamak, teslim olmak, maneviyatla çelişen en büyük gerçektir...
  Bu tip oluşumların, biat edilen bu insanlarıN, nasıl vehametlere yol açtığını, din kisvesi altında, tüm iyi ve kutsal duyguları sömürdüklerini bilmemek, anlamamak, kabul etmemek için çıldırmış olmak gerekir.
  4 -3 ... zeytinyagli dolma kalem
 9. 9.
  cemaat, tarikat gibi şirk unsurlarının amacını öğrenmek açısından Ankebût Suresi'nin 25. Ayet kanaatimce oldukça açıklayıcı:

  Dedi ki, "Sizin ALLAH'ın yanında putlara tapmanız, sadece dünya hayatında aranızdaki dostluğu korumak amacıyladır. Fakat sonra, diriliş gününde birbirinizi inkar edersiniz, birbirinizi lanetlersiniz. Varacağınız yer ateştir ve orada yardımcı bulamazsınız." -ankebût/25

  bu tip şirk unsurlarına karşı bir müslümanın tepkisi yine kanaatimce aşağıdaki ayetteki gibi olmalıdır.

  "ALLAH'ın kendileri hakkında size hiçbir delil vermediklerini O'na ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben nasıl olur da sizin ortak koştuklarınızdan korkarım? Hangi taraf güvenliği daha çok hakketmektedir? Bir bilseniz!" -En’âm/81

  En doğrusunu Allah bilir. Allah bize bu tip şirk unsurlarına karşı yakın bir zafer versin. eşinizi, dostunuzu bu tip yapılanmalardan koruyun!
  2 -2 ... lunarliftoff
 10. 10.
  Dini yanlış öğrenmiş olmalarından dolayı ortaya çıkan yanlış amaç.

  Mesela cem, cemaat, cami, topluluk, toplanma, toplanılan yer gibi anlamları olan kelimeler,
  *"allah ümmetimi dalalette birleştirmez
  (dalalette birleşmelerine izin vermez). allah’ın
  (yardım)eli cemaatin üzerindedir. cemaatten
  ayrılan ateşe ayrılmış olur.” (tirmizî, fiten, 7).
  Burada bahsedilen cemaat müslüman topluluğu olabilir ama herhangi bir tarikate mensup cemaat olamaz, hz. Muhammed yaşarken tarikatlerden kopmayın gibi bir söz söylemiş olamaz.
  Cemaatçilerin kullandığı jargonlardan biri de bir şıhınız olmalı ki onun sayesinde(veya yardımıyla) cennete ulaşılabilsin.
  Bu da hristiyan inancını çağrıştırıyor, papaza günahlarını saymadan günahlardan kurtulamama gibi, allah ile kul arasına girmeye çalışan kişilerin kurduğu cemaate girmek başlı başına ahmaklık,
  Bunun yerine camiye gidin, cami cemaati olun, böylece imam da inanıyorum ki daha şevkle icra edecektir görevini, üstelik cebinizden en fazla caminin elektrik faturası için yaptığınız Üç beş kuruş yardımdan fazlası da çıkmamış olur, he ihale alamazsınız, işe giremezsiniz ama.
  -2 ... kotubocek