1. 1.
    Büyük bir paradokstur. Cemaat evlerinde kalan insanlar Şeyh Said'e en ufak bir laf ettirmeyip hatasız olduğunu düşünmektedirler. Üstelik Kürdistan'ı kurmak istemesine rağmen. Onun bu hayali geçip gitmiştir. Ama Mustafa Kemal ise gerçekten bir ülke kurmuştur. Bu durumda "hatasız" sıfatını Şeyh Said'e veren bir topluluğun kemalistlere "Mustafa Kemal'e tapıyorsunuz." demesi ne kadar doğrudur?
    2 ... marjinal adam