1. 1.
    doğruları konuşan en zaman tepki almamış ki ? insanlar hakikatı umursamıyor.
    ... sherlockholmesss