1. 1.
    yadsınamaz gerçek. Altı oku yüzde yüz doğru anlamış ve özümsemiş bir insandır kendisi. Yaşayan en büyük atatürkçüdür kanımca.
    -3 ... has kemalist
  2. 2.
    celal şengör en büyük faşisttin tekidir atatürkçülüğün yanındAn bile geçemez evet.
    1 -5 ... saban filmindeki gulyabani