1. 1.
    Babam ispanyada hapisteyken zenci bir gardiyanın köprücük kemiğini kırmadan önce söylediği hakaret dolu sözcükmüş.
    ... sherlockholmesss