1. 1.
    Sahte dünya. Zirâ, dünyadan âlâ cehennem olmaz.
    ... petit homme