1. 1.
  muhammed ikbâl'in bal-i cibril'inin türkçesi.
  mütercimi ahmet kızılkaya.

  kalbi iki dünyanın zenginliklerine ilgisiz;
  istekleri az, gayeleri çok büyük
  yolları latif , bakışları büyüleyici,
  konuşmaları yumuşak, araştırmasında sıcak,
  savaşta bile barıştaymışçasına kalbi ve mantığı saf.
  1 ... marionette