1. .
  Asıl adı Bişr bin Amr'dır. Carud lakabıdır.

  Bahreyn taraflarında yaşayan bir kabilenin ileri gelenlerinden olup, daha sonra kabile reisi olmuştur. islamiyet'ten önce dindar, Allah'ın varlığına ve birliğine inanan bir Hıristiyan olarak yaşamış ve tanınmıştır.

  Dini konularda önemli bir bilgiye sahip olup, son peygamberin vasıflarını okuduğu kitaplardan öğrenmiştir.

  Hz. Muhammed'in (sav) zuhurundan sonra Medine'ye gitmiş ve burada Müslüman olmuştur. Kendisi Müslüman olduktan sonra tüm kabilesi de islamiyet'e dahil olmuşlardır.

  Hz. Ebu Bekir (ra) ve Hz. Ömer (ra) zamanında da yaşayarak islam'a hizmet etmiştir.
  2 ... firstman