1. 1.
    1-nükleik asit bicimine
    2-" " sayısına
    3- " " organizasyonuna
    4- " " cesidine göre degisir
    ... biogenetikci