1. 1.
    Canan Karatay A hayranlık besleyip yedi yirmidört onu izleyip dinleyen erkektir.

    Vurdurması içten bile değildir.
    ... baybolla