1. 1.
    Ona göre zehir zıkkım gibisin demekle eşdeğerdir.
    ... atlant isten gelenadam