1. 1.
    Adam dediğin; Sarılacağı ve saracağı, Koşacağı ve duracağı, işiteceği ve duyacağı, Bakacağı ve göreceği, Dinleyeceği ve anlayacağı, Sezeceği ve bileceği, Gideceği ve kalacağı zamanın ayrımında olacak. Erkek olarak doğmak yazgıdır elbette. Ama adam olabilmektedir marifet. Her erkek adam değildir. Fakat her adam da sadece erkek değildir. Tıpkı, her kadının ana olamadığı gibi.. Çünkü adam olmak, aslında insan olmaktır. Bu yüzdendir Adam gibi adama da, adam gibi kadın gerekir.

    yine adamlığımız sorgulanıyor.
    ... mgks