1. 1.
    isyerinde bunalan insan uuser sorunsalidir.
    2 ... erectof