1. 1.
    bir ülkedeki dengeyi ve homojenliği sağlam için yapılan şeydir. hele ki bu ülke bize arapları ve arapçayı tehlikeli görüp haklı olarak onlara dersini veren ulu önder atatürk ten miras ise. onlar camiye girdikçe daha fazla üretmeli , katma değer yaratmalı , markalaşmalı , analiz etmeli , sorgulamalı ve başarmalıyız. çünkü herkes aynı kapasiteye sahip olamaz. biz üreteniz , halka yön vereniz , dediğimizi yaptıranız. çünkü eğitimli , çağdaş ve kabiliyetli olan bizleriz. düşünüyoruz ve varız. canlıyız , nefes alıyoruz. atatürk e karşı sorumluluklarımız var.
    1 -2 ... cok balo gordum