1. 1.
    bir sorunsaldir. tabii ki yansimalar olmasa...
    1 ... erectof
  2. 2.
    camdan kapılara attığımız kafalar, bu gerçeğin değişebilir yansımasıdır.
    1 ... monk of monkmountain