1. 1.
    M. Ö. 5. yüzyılın sonlarına doğru yaşadığı düşünülen Yunanlı düşünür.

    Ona göre, hakkın kaynağı güçtür; yani, güçlü olanın her şeye hakkı vardır. Asıl mutluluk
    da insanın kendi arzuları doğrultusunda istediği gibi özgürce yaşamasıdır.

    Bireyin özgürlüğünü ne akıl ve ne de toplum sınırlayabilir. Dolayısıyla, Sokrates'in insanı akıllı bir varlık olarak tanımlaması ve onu aklın ışı­ğında eylemde bulmaya çağırması saçmadır;
    5 -3 ... notaiscisi