Advertisement

  1. 1.
    birisi dindarları diğeri de kemalikleri soyup parayı kıran zevat.

    bence cüpbeli yanmayan kefenle alır.
    ... kazangap