1. 1.
    on numara uyanik takim olayidir.

    selam ve duvaa ile.
    2 ... erectov