1. 1.
    ekonomik büyümeyi ve onu etkilen faktörleri inceliyen alandır.ekonomik büyümeyi etkileyen gerek ekonomik gerek sosyal gerekse siyasi bütün kavramların üzerinde durur.amacı sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanmasıdır.
    ... msd