1. 1.
    (bkz: buryatya)
    -1 ... yarbay podolski