1. 1.
    yanlış bilgidir. ciğer desen neyse.
    ... hastavilla