1. .
  sosyalizme geçiş için bir ön aşama olarak görülen proleterya diktatörlüğünün,teoride sunulduğu gibi üretim araçlarını toplumsallaştırmak yerine sadece devletleştirdiğini,böylece de bürokratik güce sahip uzman,teknisyen ve yöneticilerden oluşan yeni bir sınıfın artık değere elkoymasına imkan sağlayarak değişik bir sömürü mekanizması ortaya çıkardığını savunan görüş.

  ömer demir&mustafa acar
  2 -1 ... lilith
 2. .
  aslı oligarşik kollektivizm olan ve proleterya diktatörlüğüyle alakası olmayan yapı. oligarşik kollektivizme göre devleti belli bir yüksek sınıf yönetir.bu burjuvaziye benzemez.burjuvazi iktidar için hep daha fazlasını isterken,bunlar iktidarda kalmak için en azıyla yetinirler.toplumu gene yukarıdan aşağıya örgütlerler. bu oluşan yeni sınıf yönetmek için değil,iktidar için savaşır.üretimi ve yaşamı kollektivistleştirerek emekçiler üzerinde yeni bir sömürü mekanizmasını kurarlar.ayrıca bu sınıfta bulunmak soydan soya geçmez,güçlüden güçlüye geçer.
  2 -2 ... kisil
 3. .
  (bkz: devlet kapitalizmi)
  (bkz: stalinizm)
  -1 ... zedx
 4. .
  ne tam olarak devlet kapitalizmi olarak adlandırılabilir ne de tam olarak bu yönetim çeşidi bir üretim ilişkisine bağlanabilir. ancak 1984'ün dünyasında yaşayabilecek bir yönetim biçimidir. devlet kapitalizminin işaret ettiği nokta bir sermaye dolaşımına izin verilmesidir. sermaye birikiminin kimi ellerde dolaşması ve bir sınıf yaratmasına bağlıdır. aksi halde devlet kapitalizmi olarak adlandırılan yapı anlamsız olur. kamucu yapının iki yönüne dikkat etmek için sınıfların üretim ilişkisinde ne şekilde var oldukları irdelenmesi gerekir.
  ... kisil