1. 1.
    ''burjuva için kadın, potansiyel bir karı, yani alâlede bir üretim aracıdır. burjuvazi, üretim araçlarının toplumsallaşacağını duyunca doğal olarak bundan kadınların da ortaklaşacağı sonucunu çıkarıyor..''

    Marks & Engels
    ... napesend