1. 1.
  burjuvazi sınıfın işçi sınıfının mücadelesini bölmek için ortaya attığı, finanse ettiği ve destek verdiği milliyetçiliği, şovenizmi, ırkçılığı karşıdevrim lehine kullanmasıdır.

  dünyada, işçi sınıfının birliğini bozabilecek her şey gibi, milliyetçilik de işçi sınıfını mücadelesini bölmekte, burjuva liberal sınıfına güç katmaktadır.

  geçenlerde okuduğum bir yazıda şöyle bir cümle ile karşılaşmıştım; ''milliyetçilik, feodal yapıdaki yöneten sınıfın, yönetilen sınıftan ücretsiz asker temin edebilmek için ortaya attığı bir akımdan ibarettir''

  eksikleriyle birlikte doğru bir önermedir, bugün ise milliyetçilik kapitalist şartlar altında işçi mücadelesini zayıflatmak ve karşıdevrimci harekette ''hepimiz aynı vatanın evladıyız'' diyerek vahşi sömürüyü gizlemek üzerine kullanılmaktadır.

  mücadele, yalnızca bir halkın değil, ezilen tüm işçilerin -ulusların demiyorum bakın- birleşmesi ile ancak zafere ulaşacaktır.

  yerli burjuvazi söylemi gibi burjuvazi akımlarına kulak kapayıp, türk patronlar kadar kürt patronlar, gürcü patronlar, rum patronlar vs. olduğunu bilerek, ve türk işçi sınıfı kadar kürt işçi sınıfının, gürcü ve rum işçi sınıfının ezildiği gerçeğini görerek ve bayrağı bu şekilde yükselterek ulusal boyuttaki kapitalizm ve uluslararası dünya düzeninde emperyalizme karşı cephe açılabilir.
  ... napesend
 2. 2.
  (bkz: donuz butonu başlıkları da kapsasın)
  ... alpertunna