1. 1.
    "özgürlük" kelimesinin burjuvazi sınıfındaki liberaller tarafından yorumlanış biçimi.

    emek hırsızlığını örtbas etmek için ticaret özgürlüğünü bahane eder, açlık sınırında yaşayan işçi hırsızlık yaptığında mülkiyet hakkı dolayısı ile ceza almasını talep eder..
    -1 ... napesend