1. 1.
    Savaş gemileriyle işte kuzu kuzu geldim deyip kuzucugun götünden kan alması olabilecek bir eylemdir.
    ... paramiliter