bugün

bargır kink diyemeyen cahil tiptir.
yazıya türkçe başlayıp ingilizce devam ettim ya la.

burger kingi börgır king diye okuyan tip.