Advertisement

burdaki espriyi anlamayan ultrazekal gammaza helal olsun başlığı 50 karakterden uzun. (6 karakter daha uzun)