1. 1.
    "Helikopter, dikuçar" anlamında sözcük.
    ... yetkili mercimek