1. 1.
    tabii ki bjk'dir. böyle de rezil olunmaz be yazık.
    -2 ... diskapininmandali