1. 1.
    Bulutut nedir? Biri açıklasın mk. Ayrıca her yönden en kolayıdır.
    2 -1 ... abyssos onsra