1. 1.
  Öğrenci merkezlidir.
  Öğrencinin kendi gözlem ve etkinliklerine bağlı olarak bilgi, kavram, ilke ve genellemeye ulaşması amaçlanır.
  Konular özelden genele yani tümevarım yoluyla işlenir.
  Dersin etkinlik kısmında kullanılır.
  Kavrama, uygulama, analiz, sentez gibi hedef alanlarının kazandırılmasında önemlidir.
  Öğrencinin bilgiye araştırma, inceleme ve problem çözme yoluyla ulaşması sağlanır.
  Yapılandırılmamış Yaklaşım: Öğrenci kendi çalışmasını başlatır, bu süreçte yönlendirilir ve öğrenme gerçekleşir. ilke, kavram ve problemin çözümünü doğal ortamda kendi kendine bulur. ( okulöncesi dön.)
  Yapılandırılmış Yaklaşım: Öğrencinin kazanacağı hedef davranışları öğretmen belirler ve ilke, kavram ve genellemelere ulaşması için gerekli yönerge ve ipuçları verir.

  Kullanılan Teknikler: Küçük grup tartışması, büyük grup tartışması, çember, zıt panel, münazara, açık oturum, soru-cevap

  Öğretmen, rehberdir.
  Öğrenci, aktif ve merkezdedir.

  kaynak:hsnymn.blogcu
  -1 ... nyqust