1. 1.
    Mavi gözlü şişman maçarok karıdan almaktır. Ya brusella olursun ya komalık.
    -2 ... erecto hz