1. 1.
    genellikle "sorgu odasında çeşitli işkencelere maruz bırakılan kişinin bu baskılara daha fazla dayanamayıp konuşması" anlamında kullanılan söz.
    ... asiti kaçmış kola