1. 1.
    özlenmeyen, önemsenmeyen hatta gittiği için sevinilen insanlar için söylenebilecek söz.
    ... conspirator