1. 1.
    çünkü daha 14 dakika oldu. evet.
    ... entente cordiale