1. 1.
    14 mart bugün adam olun.
    -4 ... tatardoktor
  2. 2.
    Saygı kalmamış cık cık cık.
    ... tatardoktor