1. 1.
  tüm semavi dinlerden daha eski bir din ve bu dine ait bir kültür olan budizmin önderi buda'nın tartışılan dini durumudur.

  peygamber mi, değil mi?

  inanın bu budistlerin pek umurunda değil, ama salt kendi inançlarını üstün gören, hak dini kabul eden ümmetçiler için bu konuyu inceleyelim.
  ümmetçi derken kastım muaviye dini mensubu sözde müslümanar değil, hristiyan ve musevi ümmetçiler de bu gruba dahil pek tabi.

  efendim budizm öğretisi malum tüm semavi dinlere referans olmuş, budiz öğretileri kutsal kitaplara ayet şeklinde girmiştir.
  bugün "tanrı mucizesi" olarak kabul edip sorgulamaya cesaret edemediğimiz birçok şey budizmin insanlığa kazandırdığı bilgilerdir.
  (bkz: islamiyet in arak bir din olduğu gerçeği/@protest sanayici)

  budizm köken olarak hindistan'da doğmuş bir felsefi akımdır, budizm'in asıl etkilendiği ise hindu dini'nin temeli olan brahmanizm'dir, keza bu brahmanizmin kurucusu olan brahma ise ibrahim peygamber olarak kabul edilir.

  --spoiler--
  brahma-->abraham-->ibrahim...

  bu durumu şu konu başlığında ayrıntılarıyla incelemiştik;
  (bkz: kabe nin hz ibrahim tarafından yapıldığı yalanı)
  --spoiler--

  neyse,
  hindu dini'ne karşı yeni argümanlar geliştiren buda aslında hintli bir kralın çocuğudur ve gerçek ismi "Sidartha"dır.
  lakin hindistan'daki kast sistemini sorgulayan sidartha tüm insanların eşit olması gerektiği ve yaradan'ın insanları eşit olarak yarattığına inanır, bu fikirleri babası ve çevresiyle payaşsa da kabul ettiremez.
  buna istinaden üzerindeki tüm zenginlik alameti kıyafet ve aksesuarları çıkartır ve atar, saçlarını keser, kafasını kazıtır ve üzerine yalnız bir çaput giyerek sokaktaki diğer insanlardan bir farkı olmadığını göstermek amacıyla yollara düşer...

  bu hikaye "bir lokma bir hırka" tüm peygamber hikayeleri ile örtüşmektedir.
  buda'da insanlığa doğru olanı, doğru yolu göstermek için herşeyden vazgeçmiş ve salt insan ve yaradan sevgisiyle yollara düşmüştür.

  tüm dinlere konu olan kurtarıcı-mehdi figürünün de kaynağı buda dır.
  buda ülke ülke dolaşmakta olduğu bir gün bir incir ağacının dibinde inzivaya çekilir, bu inziva sırasında bir rüya görür ve bu rüyada kendisinden sonra da insanlığa doğru yolu gösteren bilgelerin geleceği, lakin dünyaya yine kaos ve adaletsizliğin hakim olacağı, bunun üzerine ise bir kurtarıcının gelip kötülüğü yeneceği gösterilmiştir.
  budizm mensupları halen bu kurtarıcının geleceğine inanmaktadırlar...

  budizm'in selamlaşma figüründen yola çıkarsak;
  namaste-selam
  namasgar kelimesi ise "kutsal olana selam" dır.
  bu namasgar ritüeli ise islamiyette namaz'a dönüşmüş ve araplar kutsal olana namaz kılarak selam vermeye çalışmışlar, yani "dinin direği" olarak tanımladıkları kutsal ritüeli budizmden direk almışlardır.
  keza abdest ve seccade kelimelerinin kökenlerinde de hinduizm yatmaktadır.

  örnekleri ve ilahi benzerleri arttırmak mümkün.

  konuyu fazla uzatmaya gerek yok.

  buda'nın peygamber olduğunu kutsal kitaplara dayanarak söyleyemeyeceğimiz gibi, o'nun peygamberliğini de "kutsal kitaplarda ismi geçmiyor" diyerek inkar edemeyiz.
  zira, Kuran'da 29 peygamberin adı geçer, bu peygamberler ortadoğu halkları tarafından tanındığı için örneklendirilmiştir.
  Bir hadise dayandırılarak 124 bin peygamberin gelip geçtiği söylenir.
  "Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimselerde var, sana kıssalarını bildirmediğimiz kimselerde var" (el mumin suresi ayet 78)
  Bu gibi ayetlere dayanarak islam bilginleri, şu peygamberdir şu değildir, iddilasında bulunmamıştır.

  lakin, Genelde din kurucularının peygamber olma ihtimali yüksektir.
  bu sebepten dolayı buda'nın bir peygamber olması teknik olarak mümkün ve mantıklıdır.
  8 -3 ... protest sanayici
 2. 2.
  gelen hatlarıyla bakıldığında mantıklı olan yaklaşım.*
  ... iplerini koparan kukla
 3. 3.
  illa birine peygamber yakıştırması yapacaksan o şahsiyet buddha'dır.

  islamın yarısı buddha'nın öğretisinden araklanmıştır.

  araştırırsan, öğrenirsin.
  4 -3 ... victornal
 4. 4.
  islamcıların saçmaladığı durumdur. buda hinduizme eleştiri olarak geliyor ve tanrıyı inkar eden bir yanı da var. hatta budizm tanrısız dindir diyen bile var.

  din demeyelim felsefe diyelim diyen de var.

  ama herkes islamı yaymaya geldi sonra bozuldu diyenlere ne anlatacaksın?
  1 ... deprave
 5. 5.
  bence bu da peygamber değil ahahahaha.
  4 -3 ... i wozniak
 6. 6.
  Yenilik isteyenler ya bunu isteyecek kadar güce sahiptirler ya da başkalarının güçlerini kullanarak bu işe girişirler. Bu yolda ya rica minet ya da zor kullanımına başvuracaklardır. Bu iş, ricayla minnetle yapılmaz. Salt özgüçlerine dayanıp zor kullanımı yoluna giderlerse başarıya ulaşma olasılıkları artar. ***Silahlı peygamberlerin başarılı silahsız peygamberlerin başarısız olmasının sebebi budur.***

  124.000 peygamber ne amk?

  ulan her sene 1 tane peygamber göndersen, insanlığın "yazılı" tarihi ile bağdaşmıyor bile.

  çok basit mantık yürütmeyi becermekten bile acizsiniz.
  1 ... victornal
 7. 7.
  Budistler için sıradan bir olay iken, diğer dinlere mensup kişilerin zoruna giden kabul edilmeyen bir durum.
  -2 ... bedreddin
 8. 8.
  Cübbelinin peygamber olma ihtimalinden daha azdır.
  ... gukreka
 9. 9.
  buda nin öğretisinde tanrı inancı yoktur. bu yüzden buda yi tanrılaştirmişlardir takipçileri. tanrı inancı olsaydı peygamber olma ihtimali vardı ancak tanrı inancı olmadığından böyle bir ihtimal yok.
  1 ... ruh okuzu
 10. 10.
  olmayan ihtimaldir malumunuz üç kutsal kitapta da Ortadoğu (kenan, mısır,suriye,arabistan, mezopotamya toprakları Kur'an'ın Zerdüştleri de ilahi bir din saymasını da hesaba katarsak iran) harici bir yerden bahsetmiyor misal hiç japon veya ingiliz adalarına gönderilen peygamberden bahsetmez bunun yanında hiç türk veya Çinli peygamber de yoktur sonra böyle yakıştırma yapıyor bizimkiler işte buda, Konfüçyüs,mozi hep peygamberdi aga diye

  Lakin bir yandan budizmde tanrı yoktur buda ateisttir diyen var o da yanlış bir bilgidir budizm tıpkı hinduizm gibi çok tanrılı bir dindir lakin tanrıların diğer dinlerde olduğu gibi yaratıcı bir tarafları yoktur hatta buda'nın iblis rama ve onun devler ve şeytanlardan oluşan ordusu ile kapıştığı efsaneler vardır

  Ayriyeten budizmde naraka adlı cehennem de vardır (hinduizm'de de cehennem'e naraka denir) ateizmin tüm metafizik ve doğaüstü olayları reddettiğini hesaba katarsak buda'nın ve budizm'in ateizm ile alakası olmadığını rahatlıkla anlayabiliriz daha bunun reankarnasyonu var nirvanası var

  isin özü buda sadece hinduizm'e kast sisteminin kalktığı bir yorum getirmiş sakya kabilesinin prensidir yani sizin tabirinizle buda bir "putperesttir".

  Ekleme: eksilmeyeni hangi budist sikti onu anlamadım işte.
  1 -5 ... yarim dolar