1. 1.
    rusların azizliğine uğramış kerhanecidir. uluslararası bir takım kurmalıdır.
    ... scrikss