1. 1.
    Lakin sarki teomana ait degildir. Coverdir.

    Edit: bu entry bilgi iceriklidir. Eksilenmistir. Eksileyenden rica ediyorum neden eksiledigini soyleyebilir mi acaba?
    1 -2 ... 0001