1. 1.
    (bkz: #39438624) kusura bakmayında bunun oyu bir sayılıyorsa benim oyum üç sayılmalı. biz bu zeka ile aynı kefeye koyulamayız. yetkililere sesleniyorum gereğinin yapılmasını arz ediyorum yapılmayacağını bile bile...
    ... evolution is here