1. 1.
    Hala atılmamış olduğuna şaşırdığım gazete manşeti.

    Türk spor gazeteleri duraklama dönemine girdi sanırım.
    ... asuregibisurat