1. 1.
    her halta sorunsal dememiz sonucunda aslında hepimizin içinde ukte kalmış olan, fakat dile getirilemeyen sorunsaldır.
    1 ... the lotus eater